ข่าวมาใหม่

ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่   ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่   อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี วันที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดอทุัยธานี ร่วมงานพิธีราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี       อ่านเพิ่มเติม...

งานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

งานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในงานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่ารชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฯ   อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอุปสมบทฯ บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

โครงการอุปสมบทฯ บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติ         จังหวัดอทุัยธานี ร่วมงานโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สตสมวาร 100 วัน                 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นพระราาชกุศล 100 วัน สตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

  ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

 • พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี

  พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี

 • งานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  งานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • โครงการอุปสมบทฯ บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

  โครงการอุปสมบทฯ บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

 • ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.