เนื้อหา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มาตรการที่ 1

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (มาตราการที่ 1) มาตราการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

 

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1

 สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.