สวัสดีปีใหม่ 2553

        สวัสดีปีขาล  2553  

                          

                                                          ขอให้ทุกทุกคนจงสุขขี                                            ขอให่สิ่งที่ผ่านมาในสิ้นปี                                              จงทิ้งไปซะทีที่ผ่านมา                                          อย่ากังวลเรื่องใดที่แล้วผ่าน                                    อย่าให้วันวานมาทำให้หม่นหมอง                                  เอาความคิดความกังวลเป็นเรื่องรอง                                 แล้วเก็บความเศร้าหมองให้ไปกับสิ้นปี                                             วันปีใหม่ขอให้มีความสุข                                         ท่านที่สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น                                              ทำให้ปีใหม่เราให้ครึกคลื้น                                         เพราะสุขใจยิ่งขึ้นวันปีใหม่

                                     สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

                                                                                           

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.