แปลอักษรแสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 พสกนิกรชาวอุทัยธานีทุกหมู่เหล่า มากก่วา 10,000 คน พร้อมใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี เทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการแปลอักษรคำว่า " เมืองพระชนกจักรี ๙ " ซึ่งองค์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก เป็นพระราชบิดารัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี จากนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันอย่างกึกก้อง และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.