เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สนง.สถิติจังหวัดอุทัยธานี  สนง.อุติอุทัยธานี ทีโอที cat ไปรษณีย์) นำโดย นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.