บำเพ็ญกุศลปัณรสวาร (15วัน)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  เวลา 10.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง. จ.อุทัยธานี นางสาวสุพินดา  สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินสยามินทราธราชบรมนาถบพิตร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.