ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤสจิกายน 2559 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี

p1

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.