ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานสุพรรณิการ์

fish

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.