โครงการอุปสมบทฯ บำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

วันที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติ         จังหวัดอทุัยธานี ร่วมงานโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สตสมวาร 100 วัน                 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฯในพิธี ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง                อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี

jan5

 

 

 

  

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.