ยินดีต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คนใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมต้อนรับ...นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คนใหม่

feb1.1

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.