"โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุทัยธานี"

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมชี้แจง "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุทัยธานี ระดับนักวิชาการ" เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิธีการสำรวจ ให้แก่นักศึกษาที่จะลงพื้นที่สำรวจโครงการดังกล่าวฯ โดยมี 3 สถาบัน ที่เข้าร่วมสำรวจ คือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมชี้แจง โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดอุทัยธานี ระดับพนักงานแจงนับ ทั้ง 3 สถานบันด้วย

6julya

7julyy

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.