เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญ ชาวสสช. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8

daw3

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.