ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร.056-511312 โทรสาร. 056-511312

E-mail:uthai.nso.go.th

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.