ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.