แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(10 ม.ค.61) เขียนโดย admin 253
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุทัยธานี ไตรมาสที่ 4/2560 เขียนโดย admin 401
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561(5 ม.ค.61) เขียนโดย admin 238
ร่วมกิจกรรม 5 ส.(4ม.ค.61) เขียนโดย admin 275
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งที่ 1/2560(29 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 231
ร่วมแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2561(27 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 334
ออกหน่วย"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 2/2561"(27 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 226
ประชุมประจำเดือนสัญจร (26 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 192
ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ(26 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 192
ร่วมประชุมชี้แจงกับส่วนกลาง ผ่านระบบ "VDO Conference"(26 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 185
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสารักษาความสะอาด"( 26 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 134
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมถ่ายรูปเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 2561(26 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 194
ร่วมงานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิคุณพุ่ม 2560(22 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 192
ประชุมถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร ครั้งที่ 2(19ธ.ค.60) เขียนโดย admin 182
ประชุมถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร ครั้งที่ 1(1ธ.ค.60) เขียนโดย admin 184
ส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2560 (19 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 170
ผลสรุป "โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุทัยธานี 2560 เขียนโดย admin 121
ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม"ถนนสั้น ตำนานยาว"จังหวัดอุทัยธานี (16 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 245
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี 2560(9ธ.ค.60) เขียนโดย admin 201
เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (5ธ.ค.60) เขียนโดย admin 274
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2560 เขียนโดย admin 222
วันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี 2560 เขียนโดย admin 590
บอกเล่าข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 178
สารสถิติประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 222
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 272
ประชุมเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ "โครงการ Smart City" เขียนโดย admin 220
ร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ เขียนโดย admin 254
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 254
ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 260
ร่วมพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 246

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.