แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรม 5 ส.(4ม.ค.61) เขียนโดย admin 433
ออกหน่วย"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 2/2561"(27 ธ.ค.60) เขียนโดย admin 390
ประชุมถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร ครั้งที่ 2(19ธ.ค.60) เขียนโดย admin 337
ประชุมถ่ายทอดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร ครั้งที่ 1(1ธ.ค.60) เขียนโดย admin 341
บอกเล่าข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 323
สารสถิติประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 363
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 443
ประชุมเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ "โครงการ Smart City" เขียนโดย admin 354
ร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ เขียนโดย admin 414
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 417
ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 421
ร่วมพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 411
ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทานใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 433
ร่วมนิทรรศการนานาชาติ " Digital Thailand Big Bang 2017W เขียนโดย admin 355
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาน ครั้งที่ 12/2560 เขียนโดย admin 500
ร่วมสำรวจการจัดงาน " ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงช้างไทย..อุทัยธานี" เขียนโดย admin 406
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 390
ร่วมพิธีรวมดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 478
ร่วมโครงการ "ปลูกวันแม่ รำลึกพระคุณพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" เขียนโดย admin 330
ร่วมงาน "วันเริ่มต้นเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นดาวเรือง จำนวน 50,000 ต้น" เขียนโดย admin 383
ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เขียนโดย admin 540
ร่วมพิธีรวมดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 450
ร่วมพิธีวันพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 499
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 486
ร่วมสำรวจ "งานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และการแสดงผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560" เขียนโดย admin 566
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย admin 379
ร่วมพิธีรวมดอกไม้จันทน์ เขียนโดย admin 663
ร่วมมือ..ร่วมใจ..ทำดอกดารารัตน์ เขียนโดย admin 569
ออกตรวจ และติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เขียนโดย admin 310
สารสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน เมษายน 2560 เขียนโดย admin 441

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.