แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 125
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมออกหน่วย โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2561” เขียนโดย admin 108
สถิติจังหวัดอุทัยธานีร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City “อุทัยธานี 2020” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก เขียนโดย admin 119
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมขับเคลื่อน โครงการนวัตกรรมการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ(Smart city) “อุทัยธานี 2020” เขียนโดย admin 112
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุม conference โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 110
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัด ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 68
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 113
ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 122
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3(วิถีไทยวิถีพอเพียง) บ้าน เขาพะแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 115
ร่วมประชุม Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 130
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 (วิถีไทยวิถีพอเพียง)บ้านวังงิ้ว หมู่ที่ 6 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 138
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 (วิถีไทยวิถีพอเพียง)บ้านเนินตารักษ์ หมู่ที่ 5 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 118
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 129
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 126
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 บ้านบุญลือ หมู่ที่ 1 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 119
ร่วมออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561” เขียนโดย admin 118
้ร่วมประชุม Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 108
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านสถิติจังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 113
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 120
ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 111
ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล เขียนโดย admin 137
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 143
ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร(คทช.จังหวัดอุทัยธานี) เขียนโดย admin 130
ร่วม...ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่(คทช.จังหวัดอุทัยธานี) เขียนโดย admin 139
ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 123
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 เขียนโดย admin 131
ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในสันศุกร์ เขียนโดย admin 121
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ เขียนโดย admin 116
ร่วมประชุมหารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 115
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 105

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.