แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมขับเคลื่อน โครงการนวัตกรรมการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ(Smart city) “อุทัยธานี 2020” เขียนโดย admin 254
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุม conference โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 254
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัด ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 187
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี...ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 255
ร่วมประชุมสำนักงานประจำเดือน เมษายน เขียนโดย admin 263
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3(วิถีไทยวิถีพอเพียง) บ้าน เขาพะแวงเหนือ หมู่ที่ 9 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 256
ร่วมประชุม Conference ครั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 279
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 (วิถีไทยวิถีพอเพียง)บ้านวังงิ้ว หมู่ที่ 6 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 289
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 (วิถีไทยวิถีพอเพียง)บ้านเนินตารักษ์ หมู่ที่ 5 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 263
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 282
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 270
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอ เวทีที่ 3 บ้านบุญลือ หมู่ที่ 1 ต.เนินแจง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เขียนโดย admin 264
ร่วมออกหน่วยโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2561” เขียนโดย admin 267
้ร่วมประชุม Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 241
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านสถิติจังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 258
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 260
ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 259
ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล เขียนโดย admin 287
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 299
ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกร(คทช.จังหวัดอุทัยธานี) เขียนโดย admin 288
ร่วม...ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่(คทช.จังหวัดอุทัยธานี) เขียนโดย admin 293
ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 250
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 เขียนโดย admin 282
ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในสันศุกร์ เขียนโดย admin 271
ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรทางน้ำ เขียนโดย admin 267
ร่วมประชุมหารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เขียนโดย admin 262
ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่6/2561 เขียนโดย admin 248
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี..ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 244
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 278
สถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมต่อสัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้พิการ เขียนโดย admin 309

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.