แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพฎลสุวรรณฉัตรและบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 284
มาดี...มาช่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี 2561 เขียนโดย admin 285
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 348
ร่วมพิธีมอบทุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี 2561(6 มี.ค.61) เขียนโดย admin 334
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 9(3 มี.ค.61) เขียนโดย admin 339
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 8(1 มี.ค.61) เขียนโดย admin 340
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เนื่องใน วันมาฆบูชา 2561(1 มี.ค.61) เขียนโดย admin 310
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 7(28ก.พ.61) เขียนโดย admin 320
ร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2561(28ก.พ.61) เขียนโดย admin 318
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุทัยธานี 2560 เรื่อง ภาวะการทำงานของผู้หญิงอุทัย(ธานี)2560 เขียนโดย admin 275
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน(สศส.) จังหวัดอุทัยธานี 2560 เรื่องน้ำคือชีวิต เขียนโดย admin 466
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน จังหวัดอุทัยธานี 2560 เขียนโดย admin 362
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 6(27ก.พ.61) เขียนโดย admin 357
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2561(26ก.พ.61) เขียนโดย admin 360
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่5(26ก.พ.61) เขียนโดย admin 324
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่4(25ก.พ.61) เขียนโดย admin 367
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่3(23ก.พ.61) เขียนโดย admin 391
ร่วมขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย อุทัยธานี 2561(23ก.พ.61) เขียนโดย admin 327
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่2(22ก.พ.61) เขียนโดย admin 283
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่1(21ก.พ.61) เขียนโดย admin 310
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 311
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล การปรับปรุงแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563(20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 377
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561(20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 395
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561(16 ก.พ.61) เขียนโดย admin 407
จุดอบรมให้ความรู้โครงการเน็ตประชารัฐ 18 ศูนย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ( 16 ก.พ.61) เขียนโดย admin 293
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561(9 ก.พ.61) เขียนโดย admin 381
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร โครงการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร พ.ศ.2561 (9 ก.พ.61) เขียนโดย admin 253
ร่วมประชุมการจัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ( 8 ก.พ.61) เขียนโดย admin 365
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (5 ก.พ.61) เขียนโดย admin 371
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมตัดสินการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี งานบุญเดือนสาม (4 ก.พ.61) เขียนโดย admin 367

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.