แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี..ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่1/2561 เขียนโดย admin 106
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 140
สถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมต่อสัญญายืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้พิการ เขียนโดย admin 152
สถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพฎลสุวรรณฉัตรและบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 138
มาดี...มาช่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี 2561 เขียนโดย admin 138
ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 194
ร่วมพิธีมอบทุนสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี 2561(6 มี.ค.61) เขียนโดย admin 181
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 9(3 มี.ค.61) เขียนโดย admin 181
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 8(1 มี.ค.61) เขียนโดย admin 189
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เนื่องใน วันมาฆบูชา 2561(1 มี.ค.61) เขียนโดย admin 165
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 7(28ก.พ.61) เขียนโดย admin 175
ร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2561(28ก.พ.61) เขียนโดย admin 164
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุทัยธานี 2560 เรื่อง ภาวะการทำงานของผู้หญิงอุทัย(ธานี)2560 เขียนโดย admin 154
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน(สศส.) จังหวัดอุทัยธานี 2560 เรื่องน้ำคือชีวิต เขียนโดย admin 264
ผลการสำรวจ โครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน จังหวัดอุทัยธานี 2560 เขียนโดย admin 198
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 6(27ก.พ.61) เขียนโดย admin 200
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2561(26ก.พ.61) เขียนโดย admin 203
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่5(26ก.พ.61) เขียนโดย admin 171
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่4(25ก.พ.61) เขียนโดย admin 209
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่3(23ก.พ.61) เขียนโดย admin 247
ร่วมขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย อุทัยธานี 2561(23ก.พ.61) เขียนโดย admin 175
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่2(22ก.พ.61) เขียนโดย admin 142
ร่วมสังเกตการณ์ระดับอำเภอโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่1(21ก.พ.61) เขียนโดย admin 156
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 167
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล การปรับปรุงแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563(20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 223
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561(20 ก.พ.61) เขียนโดย admin 230
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561(16 ก.พ.61) เขียนโดย admin 242
จุดอบรมให้ความรู้โครงการเน็ตประชารัฐ 18 ศูนย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ( 16 ก.พ.61) เขียนโดย admin 166
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561(9 ก.พ.61) เขียนโดย admin 230
มาดีจังหวัดอุทัยธานี มาเก็บข้อมูล โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร โครงการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร พ.ศ.2561 (9 ก.พ.61) เขียนโดย admin 138

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.