แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่งานบุญเดือนสาม (3 ก.พ.61) เขียนโดย admin 345
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (2 ก.พ.61) เขียนโดย admin 330
ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน "โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเกษตร พ.ศ.2561(1 ก.พ.61) เขียนโดย admin 489
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(1ก.พ.61) เขียนโดย admin 415
ร่วมประชุมของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีประจำเดือน มกราคม 2561(31ม.ค.61) เขียนโดย admin 336
ร่วมประชุมหารือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 373
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 352
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม(30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 367
มาดีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสำรวจความพึงพอใจ การจัดงานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะเเกกรัง "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี" (25 ม.ค.61) เขียนโดย admin 373
ร่วมสำรวจความพึงพอใจ การจัดงานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี"(24 ม.ค.61) เขียนโดย admin 366
ร่วมการประชุม VDO Conference ครั้งที่ 4/2561 (24 ม.ค.61) เขียนโดย admin 371
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีอู่ไท ประจำปี 2561 (23 ม.ค.61) เขียนโดย admin 374
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (22 ม.ค.61) เขียนโดย admin 347
ร่วมการแถลงข่าว งานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี(20 ม.ค.61) เขียนโดย admin 307
ร่วมการแถลงข่าว งานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี” (19 ม.ค.61) เขียนโดย admin 291
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (19 ม.ค.61) เขียนโดย admin 471
ร่วมออกหน่วย "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561" (18 ม.ค.61) เขียนโดย admin 372
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (18 ม.ค.61) เขียนโดย admin 348
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี (17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 358
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี(17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 349
ร่วมงานพีธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 414
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี(16 ม.ค.61) เขียนโดย admin 354
ร่วมการอบรม"โครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ(16 ม.ค.61) เขียนโดย admin 390
ร่วมประชุมนำเสนอ "โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City" (15 ม.ค.61) เขียนโดย admin 451
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี(12 ม.ค.61) เขียนโดย admin 367
ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี" (12 ม.ค.61) เขียนโดย admin 341
ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี"(11 ม.ค.61) เขียนโดย admin 357
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(10 ม.ค.61) เขียนโดย admin 417
ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอุทัยธานี ไตรมาสที่ 4/2560 เขียนโดย admin 714
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561(5 ม.ค.61) เขียนโดย admin 391

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.