แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมการจัดรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ( 8 ก.พ.61) เขียนโดย admin 213
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (5 ก.พ.61) เขียนโดย admin 224
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมตัดสินการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี งานบุญเดือนสาม (4 ก.พ.61) เขียนโดย admin 221
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี....ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่งานบุญเดือนสาม (3 ก.พ.61) เขียนโดย admin 199
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (2 ก.พ.61) เขียนโดย admin 180
ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตปฏิบัติงาน "โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเกษตร พ.ศ.2561(1 ก.พ.61) เขียนโดย admin 336
โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561(1ก.พ.61) เขียนโดย admin 258
ร่วมประชุมของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานีประจำเดือน มกราคม 2561(31ม.ค.61) เขียนโดย admin 194
ร่วมประชุมหารือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 227
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 198
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม(30 ม.ค.61) เขียนโดย admin 204
มาดีจังหวัดอุทัยธานี ร่วมสำรวจความพึงพอใจ การจัดงานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะเเกกรัง "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี" (25 ม.ค.61) เขียนโดย admin 226
ร่วมสำรวจความพึงพอใจ การจัดงานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี"(24 ม.ค.61) เขียนโดย admin 216
ร่วมการประชุม VDO Conference ครั้งที่ 4/2561 (24 ม.ค.61) เขียนโดย admin 215
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีอู่ไท ประจำปี 2561 (23 ม.ค.61) เขียนโดย admin 218
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (22 ม.ค.61) เขียนโดย admin 201
ร่วมการแถลงข่าว งานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี(20 ม.ค.61) เขียนโดย admin 172
ร่วมการแถลงข่าว งานท่องเที่ยว ช้อปของดีลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี” (19 ม.ค.61) เขียนโดย admin 161
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (19 ม.ค.61) เขียนโดย admin 214
ร่วมออกหน่วย "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2561" (18 ม.ค.61) เขียนโดย admin 215
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้าง การรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (18 ม.ค.61) เขียนโดย admin 205
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี (17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 200
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี(17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 194
ร่วมงานพีธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61) เขียนโดย admin 225
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี(16 ม.ค.61) เขียนโดย admin 199
ร่วมการอบรม"โครงการเผยแพร่นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย" รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ(16 ม.ค.61) เขียนโดย admin 231
ร่วมประชุมนำเสนอ "โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City" (15 ม.ค.61) เขียนโดย admin 290
ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี(12 ม.ค.61) เขียนโดย admin 213
ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี" (12 ม.ค.61) เขียนโดย admin 182
ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี"(11 ม.ค.61) เขียนโดย admin 199

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.