ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานสุพรรณิการ์

fish

 

 

รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหนาที่ เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" แสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการจัด ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

p5

พิธีสวดพระอภิธรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยนางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

page9

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤสจิกายน 2559 นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี

p1

บำเพ็ญกุศลปัณรสวาร (15วัน)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559  เวลา 10.30 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง. จ.อุทัยธานี นางสาวสุพินดา  สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินสยามินทราธราชบรมนาถบพิตร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000  โทรศัพท์ 056-511312
โทรสาร 056-513051 มท.17995,17532
E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.